Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.17-2019.06.21/
2019-06-14 өдөр 07 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 43
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.10-2019.06.14/
2019-06-07 өдөр 11 цаг 14 минутанд нийтэлсэн 35
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.13-2019.05.17/
2019-05-13 өдөр 11 цаг 15 минутанд нийтэлсэн 42
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.04.29-2019.05.03/
2019-04-29 өдөр 01 цаг 53 минутанд нийтэлсэн 115
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хойшилсон хэргийн мэдээ /2019.01.14-2019.01.18/
2019-04-10 өдөр 03 цаг 20 минутанд нийтэлсэн 55
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хойшилсон хэргийн мэдээ /2019.01.07-01.11/
2019-04-10 өдөр 03 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 18
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хойшилсон хэргийн мэдээ /2018.12.31-2019.01.04/
2019-04-10 өдөр 03 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 23
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хойшилсон хэргийн мэдээ /2018.12.24-12.28/
2019-04-10 өдөр 03 цаг 10 минутанд нийтэлсэн 20