Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.10-2018.12.14/
2018-12-07 өдөр 03 цаг 27 минутанд нийтэлсэн 22
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.10-2018.12.14/
2018-12-07 өдөр 03 цаг 21 минутанд нийтэлсэн 16
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.10-2018.12.14/
2018-12-07 өдөр 03 цаг 14 минутанд нийтэлсэн 25
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.03-2018.12.07/
2018-12-07 өдөр 02 цаг 54 минутанд нийтэлсэн 7
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.03-2018.12.07/
2018-12-07 өдөр 02 цаг 39 минутанд нийтэлсэн 9
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.03-2018.12.07/
2018-12-07 өдөр 02 цаг 22 минутанд нийтэлсэн 15
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.26-2018.11.30/
2018-11-28 өдөр 08 цаг 03 минутанд нийтэлсэн 39
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.26-2018.11.30/
2018-11-28 өдөр 07 цаг 56 минутанд нийтэлсэн 31
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.26-2018.11.30/
2018-11-28 өдөр 06 цаг 41 минутанд нийтэлсэн 23
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.19-2018.11.23/
2018-11-20 өдөр 10 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 39