Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.18-2019.02.22/
2019-02-15 өдөр 06 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 55
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.18-2019.02.22/
2019-02-15 өдөр 03 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 48
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.18-2019.02.22/
2019-02-15 өдөр 03 цаг 07 минутанд нийтэлсэн 44
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.11-2019.02.15/
2019-02-11 өдөр 10 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 54
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.11-2019.02.15/
2019-02-02 өдөр 11 цаг 06 минутанд нийтэлсэн 92
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.02.11-2019.02.15/
2019-02-01 өдөр 08 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 87
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.28-2019.02.01/
2019-01-28 өдөр 03 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 87
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.28-02.01 хүртэл/
2019-01-28 өдөр 01 цаг 24 минутанд нийтэлсэн 83
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.28-2019.02.01/
2019-01-28 өдөр 01 цаг 19 минутанд нийтэлсэн 48
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.21-01.25 хүртэл/
2019-01-18 өдөр 11 цаг 23 минутанд нийтэлсэн 115