Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 03 цаг 06 минутанд нийтэлсэн 19
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 03 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 26
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 02 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 22
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.08-2018.10.12/
2018-10-05 өдөр 05 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 93
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.08-2018.10.12/
2018-10-05 өдөр 03 цаг 03 минутанд нийтэлсэн 101
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.08-2018.10.12/
2018-10-05 өдөр 03 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 101
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.01-2018.10.05/
2018-10-01 өдөр 00 цаг 50 минутанд нийтэлсэн 156
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.01-2018.10.05/
2018-10-01 өдөр 00 цаг 39 минутанд нийтэлсэн 81
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.01-2018.10.05/
2018-10-01 өдөр 00 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 107
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.24-2018.09.28/
2018-09-21 өдөр 08 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 124