Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

2018 оны 03 дугаар сарын худалдан, авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 344
2018 оны 02 дугаар сарын худалдан, авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 29 минутанд нийтэлсэн 286
2018 оны 01 дүгээр сарын худалдан, авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 29 минутанд нийтэлсэн 333