Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.21-2019.10.25/
2019-10-18 өдөр 12 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 64
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.14-2019.10.18/
2019-10-10 өдөр 13 цаг 16 минутанд нийтэлсэн 115
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.07-2019.10.11/
2019-10-04 өдөр 07 цаг 35 минутанд нийтэлсэн 111
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.07-2019.10.11/
2019-10-04 өдөр 07 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 108
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.09.30-2019.10.04/
2019-09-27 өдөр 08 цаг 42 минутанд нийтэлсэн 133
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.09.30-2019.10.04/
2019-09-27 өдөр 08 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 110
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.09.16-2019.09.20/
2019-09-13 өдөр 03 цаг 01 минутанд нийтэлсэн 57
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.09.09-2019.09.13/
2019-09-09 өдөр 01 цаг 13 минутанд нийтэлсэн 46
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.08.19-2019.08.23/
2019-08-18 өдөр 10 цаг 25 минутанд нийтэлсэн 51
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.08.19-2019.08.23/
2019-08-18 өдөр 10 цаг 14 минутанд нийтэлсэн 70