Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.12.09-2019.12.13/
2019-12-07 өдөр 02 цаг 38 минутанд нийтэлсэн 1
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.12.02-2019.12.06/
2019-11-30 өдөр 02 цаг 21 минутанд нийтэлсэн 106
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.11.25-2019.11.29/
2019-11-22 өдөр 11 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 124
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.11.25-2019.11.29/
2019-11-22 өдөр 11 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 155
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.11.11-2019.11.15/
2019-11-08 өдөр 08 цаг 19 минутанд нийтэлсэн 133
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.11.04-2019.11.08/
2019-11-04 өдөр 02 цаг 48 минутанд нийтэлсэн 152
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.21-2019.10.25/
2019-10-18 өдөр 12 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 176
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.14-2019.10.18/
2019-10-10 өдөр 13 цаг 16 минутанд нийтэлсэн 195
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.07-2019.10.11/
2019-10-04 өдөр 07 цаг 35 минутанд нийтэлсэн 180
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.10.07-2019.10.11/
2019-10-04 өдөр 07 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 171