ЯЛЛАГДАГЧИЙГ “ЦАГДАН ХОРИХ” ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ ШИЙДВЭРЛЭВ.

2023/07/26 448

 

ЯЛЛАГДАГЧИЙГ “ЦАГДАН ХОРИХ” ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ ШИЙДВЭРЛЭВ. 

Шийдвэрийн дугаар: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн                                                                                           2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 77 дугаартай захирамж.

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Процессын хураангуй дугаар: №2023/8

 

         Баянгол дүүргийн Прокурорын газраас иргэн У-г дээрэмдэх гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэн яллагдагчаар татсан бөгөөд түүнд “эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас оргон зайлахыг завдсан, гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй талаар үндэслэл бүхий баримт, мэдээлэл байгаа” гэх үндэслэлээр “цагдан хорих” таслан сэргийлэх арга хэмжээ авхуулах тухай саналыг шүүхэд гаргасан.

           Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт Монгол Улсын иргэн “халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Шүүх, прокурор, мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль, бусад хуулийн заалтыг чанд сахина”, мөн хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Энэ хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлах ... хориглоно” гэж тус тус хуульчилжээ.

            Өөрөөр хэлбэл яллагдагч У-г Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтад заасан “...эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас оргон зайлахыг завдсан...”, мөн 1.3 дахь заалтад заасан “...гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй талаар үндэслэл бүхий баримт, мэдээлэл байгаа...” гэсэн үндэслэлээр цагдан хорих тухай прокурорын санал хэрэгт авагдсан нотлох баримтаар тогтоогдоогүй тул прокурорын саналыг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

Хураангуйг бэлтгэсэн: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Г.Золбоо

 

 

 

 

ЯЛЛАГДАГЧИЙГ “ЦАГДАН ХОРИХ” ПРОКУРОРЫН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАЖ ШИЙДВЭРЛЭВ.   
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх