Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.03.30-2020.04.03/
2020-03-27 өдөр 08 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 180
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.03.09-2020.03.13/
2020-03-06 өдөр 08 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 128
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.03.02-2020.03.06/
2020-02-28 өдөр 09 цаг 08 минутанд нийтэлсэн 161
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.02.24-2020.02.28/
2020-02-21 өдөр 08 цаг 59 минутанд нийтэлсэн 88
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.02.17-2020.02.21/
2020-02-14 өдөр 06 цаг 32 минутанд нийтэлсэн 132
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.02.10-2020.02.14/
2020-02-07 өдөр 09 цаг 47 минутанд нийтэлсэн 169
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.02.03-2020.02.07/
2020-01-31 өдөр 06 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 443
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.01.27-2020.01.31/
2020-01-25 өдөр 11 цаг 26 минутанд нийтэлсэн 359
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.01.20-2020.01.24/
2020-01-17 өдөр 10 цаг 05 минутанд нийтэлсэн 347
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2020.01.13-2020.01.17/
2020-01-10 өдөр 08 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 382