Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.08.05-2019.08.09/
2019-08-02 өдөр 10 цаг 03 минутанд нийтэлсэн 32
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.07.29-2019.08.02/
2019-07-26 өдөр 05 цаг 57 минутанд нийтэлсэн 68
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.07.22-2019.07.26/
2019-07-22 өдөр 01 цаг 43 минутанд нийтэлсэн 65
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.07.15-2019.07.19/
2019-07-16 өдөр 02 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 52
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.07.01-2019.07.05/
2019-06-30 өдөр 07 цаг 39 минутанд нийтэлсэн 71
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.17-2019.06.21/
2019-06-14 өдөр 06 цаг 53 минутанд нийтэлсэн 134
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.10-2019.06.14/
2019-06-07 өдөр 11 цаг 13 минутанд нийтэлсэн 159
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.03-2019.06.07/
2019-06-03 өдөр 00 цаг 23 минутанд нийтэлсэн 127
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.27-2019.05.31/
2019-05-25 өдөр 09 цаг 56 минутанд нийтэлсэн 155
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.20-2019.05.24/
2019-05-19 өдөр 10 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 107