Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

2016 оны 03 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2016-04-04 өдөр 09 цаг 19 минутанд нийтэлсэн 132
2016 оны 02 дугаар сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2016-03-09 өдөр 16 цаг 36 минутанд нийтэлсэн 355
2016 оны 01 дүгээр сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2016-02-04 өдөр 11 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 178
2015 оны 11 дүгээр сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-12-08 өдөр 10 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 167
2015 оны 6-р сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-11-04 өдөр 17 цаг 03 минутанд нийтэлсэн 199
2015 оны 7-р сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-11-04 өдөр 17 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 186
2015 оны 8-р сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-11-04 өдөр 16 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 175
2015 оны 10-р сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-11-04 өдөр 15 цаг 19 минутанд нийтэлсэн 169
2015 оны 09-р сарын өр, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
2015-11-04 өдөр 15 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 232