Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 11-р сар
2017-12-04 өдөр 14 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 42
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 10-р сар
2017-11-07 өдөр 13 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 31
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 9 -р сар
2017-10-05 өдөр 13 цаг 54 минутанд нийтэлсэн 31
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 8-р сар
2017-09-05 өдөр 13 цаг 52 минутанд нийтэлсэн 26
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 7-р сар
2017-08-08 өдөр 13 цаг 42 минутанд нийтэлсэн 35
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 6 -р сар
2017-07-05 өдөр 12 цаг 08 минутанд нийтэлсэн 29
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 5-р сар
2017-06-06 өдөр 12 цаг 05 минутанд нийтэлсэн 35
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 4 -р сар
2017-05-09 өдөр 12 цаг 04 минутанд нийтэлсэн 29
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 3-р сар
2017-04-04 өдөр 12 цаг 01 минутанд нийтэлсэн 36
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 2-р сар
2017-03-07 өдөр 11 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 31