Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

2016 он 6-р сар төсөв ба гүйцэтгэл
2016-07-07 өдөр 15 цаг 17 минутанд нийтэлсэн 94
2016 он 3-р сар төсөв ба гүйцэтгэл
2016-04-04 өдөр 09 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 162
2016 он 2-р сар төсөв ба гүйцэтгэл
2016-03-09 өдөр 16 цаг 38 минутанд нийтэлсэн 177
2016 он 1-р сар төсөв ба гүйцэтгэл
2016-02-04 өдөр 10 цаг 50 минутанд нийтэлсэн 172
Төсөв ба гүйцэтгэл 12-р сар
2016-01-08 өдөр 13 цаг 40 минутанд нийтэлсэн 142
Шинэчлэгдсэн төсвийн хуваарь
2015-12-08 өдөр 10 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 119
Төсөв ба гүйцэтгэл 11-р сар
2015-12-08 өдөр 10 цаг 23 минутанд нийтэлсэн 123
Төсөв ба гүйцэтгэл 10-р сар
2015-11-04 өдөр 14 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 149
Төсөв ба гүйцэтгэл 9-р сар
2015-11-04 өдөр 14 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 146
Төсөв ба гүйцэтгэл 8-р сар
2015-09-09 өдөр 14 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 120