Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.17-2019.06.21/
2019-06-14 өдөр 07 цаг 29 минутанд нийтэлсэн 57
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.06.10-2019.06.14/
2019-06-07 өдөр 11 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 40
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.27-2019.05.31/
2019-05-25 өдөр 09 цаг 46 минутанд нийтэлсэн 67
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.20-2019.05.24/
2019-05-20 өдөр 02 цаг 23 минутанд нийтэлсэн 53
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.13-2019.05.17/
2019-05-13 өдөр 03 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 95
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.05.06-2019.05.10/
2019-05-03 өдөр 09 цаг 56 минутанд нийтэлсэн 167
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.04.29-2019.05.03/
2019-04-29 өдөр 01 цаг 57 минутанд нийтэлсэн 159
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.04.15-2019.04.19/
2019-04-12 өдөр 09 цаг 31 минутанд нийтэлсэн 114