Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүх хуралдааны тойм /2018.04.23-04.24/
2018-04-28 өдөр 03 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 135
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, 2018.04.23-2018.04.24-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм
2018-04-27 өдөр 01 цаг 35 минутанд нийтэлсэн 99
 
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүх хуралдааны тойм /2018.04.23-2018.04.24/
2018-04-26 өдөр 11 цаг 37 минутанд нийтэлсэн 108
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүх хуралдааны тойм /2018.04.18-04.20/
2018-04-23 өдөр 07 цаг 37 минутанд нийтэлсэн 90
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүх хуралдааны тойм /2018.04.16-04.17/
2018-04-23 өдөр 07 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 215
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, 2018.04.16-2018.04.20-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм
2018-04-23 өдөр 04 цаг 56 минутанд нийтэлсэн 121
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Шүүх хуралдааны тойм /2018.04.18-2018.04-20/
2018-04-22 өдөр 12 цаг 09 минутанд нийтэлсэн 97
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүх хуралдааны тойм 2018.04.16-17
2018-04-19 өдөр 03 цаг 57 минутанд нийтэлсэн 84
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, 2018.04.11-2018.04.13-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм
2018-04-17 өдөр 09 цаг 13 минутанд нийтэлсэн 107
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, шүүх хуралдааны тойм /2018.04.11-04.13/
2018-04-17 өдөр 09 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 111