Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.19-2018.02.23/
2018-02-15 өдөр 14 цаг 01 минутанд нийтэлсэн 45
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.19-2018.02.23/
2018-02-15 өдөр 10 цаг 09 минутанд нийтэлсэн 55
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.19-02.23/
2018-02-15 өдөр 10 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 51
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.12-02.16/
2018-02-12 өдөр 11 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 100
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.12-2018.02.16/
2018-02-12 өдөр 10 цаг 42 минутанд нийтэлсэн 50
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.12-2018.02.16/
2018-02-10 өдөр 10 цаг 26 минутанд нийтэлсэн 62
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.05-2018.02.09/
2018-02-05 өдөр 08 цаг 34 минутанд нийтэлсэн 48
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.05-02.09/
2018-02-02 өдөр 17 цаг 39 минутанд нийтэлсэн 77
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.02.05-2018.02.09/
2018-02-02 өдөр 15 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 107
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.01.29-2018.02.02/
2018-01-29 өдөр 09 цаг 20 минутанд нийтэлсэн 71