Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.16-2017.10.20/
2017-10-13 өдөр 15 цаг 21 минутанд нийтэлсэн 28
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.16-2017.10.20/
2017-10-13 өдөр 14 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 21
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.16-10.20/
2017-10-13 өдөр 13 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 28
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.09-2017.10.13/
2017-10-06 өдөр 18 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 62
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.09-10.13/
2017-10-06 өдөр 12 цаг 21 минутанд нийтэлсэн 75
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.09-10.13/
2017-10-06 өдөр 12 цаг 15 минутанд нийтэлсэн 104
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.02-10.06/
2017-10-02 өдөр 09 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 18
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.2-2017.10.6/
2017-09-29 өдөр 10 цаг 55 минутанд нийтэлсэн 82
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.10.2-2017.10.6/
2017-09-29 өдөр 09 цаг 52 минутанд нийтэлсэн 82
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.09.25-09.29/
2017-09-22 өдөр 11 цаг 29 минутанд нийтэлсэн 40