Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.18-2018.06.22/
2018-06-15 өдөр 07 цаг 49 минутанд нийтэлсэн 22
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.18-06.22/
2018-06-15 өдөр 07 цаг 40 минутанд нийтэлсэн 38
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.18-2018.06.22/
2018-06-15 өдөр 03 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 25
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.11-2018.06.15/
2018-06-11 өдөр 00 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 41
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.11-06.15/
2018-06-08 өдөр 07 цаг 26 минутанд нийтэлсэн 212
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.11-2018.06.15/
2018-06-08 өдөр 06 цаг 52 минутанд нийтэлсэн 51
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.04-2018.06.08/
2018-06-04 өдөр 01 цаг 04 минутанд нийтэлсэн 51
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.06.04-06.08/
2018-05-31 өдөр 06 цаг 51 минутанд нийтэлсэн 131
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.05.28-2018.05.31/
2018-05-31 өдөр 01 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 45
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.05.28-2018.06.01/
2018-05-30 өдөр 01 цаг 48 минутанд нийтэлсэн 47