Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.24-2018.09.28/
2018-09-21 өдөр 08 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 105
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.24-2018.09.28/
2018-09-21 өдөр 08 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 36
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.24-2018.09.28/
2018-09-21 өдөр 08 цаг 07 минутанд нийтэлсэн 36
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.17-2018.09.21/
2018-09-17 өдөр 01 цаг 45 минутанд нийтэлсэн 38
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.17-2018.09.21/
2018-09-14 өдөр 09 цаг 10 минутанд нийтэлсэн 59
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.17-2018.09.21/
2018-09-14 өдөр 09 цаг 06 минутанд нийтэлсэн 94
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.10-2018.09.14/
2018-09-06 өдөр 09 цаг 55 минутанд нийтэлсэн 88
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.10-2018.09.14/
2018-09-06 өдөр 09 цаг 54 минутанд нийтэлсэн 64
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.10-2018.09.14/
2018-09-06 өдөр 09 цаг 53 минутанд нийтэлсэн 108
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.09.03-2018.09.07/
2018-09-03 өдөр 01 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 45