Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.12.04-2017.12.08/
2017-12-01 өдөр 11 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 63
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.12.04-2017.12.08/
2017-12-01 өдөр 10 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 53
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.27-2017.12.01/
2017-11-24 өдөр 17 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 11
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.27-12.01/
2017-11-24 өдөр 10 цаг 46 минутанд нийтэлсэн 22
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.27-12.01/
2017-11-24 өдөр 09 цаг 59 минутанд нийтэлсэн 19
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.20-2017.11.25/
2017-11-20 өдөр 12 цаг 38 минутанд нийтэлсэн 58
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.20-2017.11.24/
2017-11-17 өдөр 14 цаг 30 минутанд нийтэлсэн 52
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.20-11.24/
2017-11-17 өдөр 13 цаг 04 минутанд нийтэлсэн 93
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.13-11.17/
2017-11-13 өдөр 10 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 74
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2017.11.13-2017.11.17/
2017-11-13 өдөр 10 цаг 09 минутанд нийтэлсэн 64